Biz Kimiz?

Türk Eczacıları Vakfı iştiraki olarak kurulan TEB Artı Sigorta, Haziran 2016’da T.C.B Hazine Müsteşarlığının onayı ile faaliyetine başladı.

Aralık 2018 tarihinde Reasürans Ruhsatını da alarak TEB Artı Sigorta ve Reasürans Brokerliği ünvanı ile faaliyetine devam etmektedir.

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı üyelerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutarak, alanında uzman ekibimizle eczacılık mesleğine özel grup Eczane Paket poliçeleri, Bireysel Emeklilik sigortalarının yanı sıra sağlıktan kasko ve trafik sigortasına; konut, işyeri, DASK sigortalarından sorumluluk sigortalarına kadar çok sayıda ürün ile sektörün lider sigorta ve emeklilik şirketleri ile çalışıyoruz.

Türk Eczacıları Birliği ve 54 Eczacı Odasına üye yaklaşık 35 bin eczacı, yakınları ve çalışanları ile yurt genelindeki sigortalılarımıza özel ürün ve çözümlerle tüm Sigortacılık branşlarında yolumuza devam etmekteyiz.

Vizyon ve Misyonumuz

  • Yardımlaşma Sandığı üyelerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutan teminat ve primlerle mesleğe özel poliçelerle tüm risklerinin güvence altına alınması.
  • Yardımlaşma Sandığı’nın sunduğu hizmetler olan ölüm, hastalık, muhtaçlık ve afet yardımlarının geniş kapsamlı ve yüksek teminatlarda güvence altına alınması.
  • Üyelerin yardımlaşma Sandığı’nda bulunan birikimlerinin, Bireysel Emeklilik planlarında profesyonel fon yönetim şirketleri aracılığı ile yönetilerek sosyal güvenliği destekleyen ikinci emeklilik gelir sitemini sağlamak.
  • Yardımlaşma Sandığı üyeleri dışında da öncelikle üye yakınları, eczane çalışanları, eczacı odası çalışanları, şirketlerimiz ve sağlık paydaşlarımız, tüm kurum-kuruluş ve bireylere sigortacılık branşlarında etkin ve güvenilir hizmet sunmak.

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı

Türk Eczacıları Birliği, halk sağlığının ve eczacılık mesleğinin gelişimi için gerekli çalışmaları, bilimsel, teknik ve stratejik atılımları planlayan ve hayata geçiren bir meslek örgütü olarak 2.2.1956 tarih ve 9223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile eczacılar arasında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kuruldu. O tarihte, 1961 Anayasası’nın 122.Maddesi ve 1982 Anayasası’nın 135.Maddesi ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanarak anayasal bir kurum hüviyetini aldı. Çeşitli illerde bulunan 54 Eczacı Odasıyla yaklaşık 30 bin eczacıya hizmet veren Türk Eczacıları Birliği, ilaç ve eczacılık alanındaki hizmetini 61 yıldır aynı inançla yürütüyor.

  • Eczacıların toplumun tüm kesimleri tarafından saygın, bilimsel, sürekli gelişen, vazgeçilmez bir meslek gurubunun üyeleri olarak nitelenmesini sağlamak.
  • Müşterek ihtiyaçları karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak.
  • Meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak.
  • Ölüm, hastalık, muhtaçlık, afet ve benzeri hallerde üyelerine yardımda bulunmak.
  • Düşük faizli kredi yardımı sağlamak.
Yönetim Kurulu Üyeleri
Ad ve Soyad Görev
Erdoğan Çolak Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Mercül Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Serkan Tekin Yönetim Kurulu Üyesi
Tansu Dörtkol Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Öztekin Yönetim Kurulu Üyesi
İçsel Bilgilere Erişim Yetkisi Olanlar
  Ad ve Soyad  Görev
Erdoğan Çolak Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Mercül Yönetim Kurulu Üyesi
Kadir Serkan Tekin Yönetim Kurulu Üyesi
Tansu Dörtkol Yönetim Kurulu Üyesi
Hakan Öztekin Yönetim Kurulu Üyesi
   Yeşim Tunç   Genel Müdür
  Güler Özer Karaçay   Genel Müdür Yardımcısı
   Aras Onur    Genel Müdür Yardımcısı

MERSİS ve vergi kimlik numarası

Mersis No: 0833050900000019
Vergi Kimlik No: 833 050 9000

Teklif Al