Eczane Yangın Sigortası

TEB Artı Sigorta brokerlığının yapmış olduğu sigorta poliçesi, Türkiye’de sigortacılık sektöründe ilk defa yapılan özel bir grup poliçesidir.

Yardımlaşma Sandığı üyelerinin eczaneleri 10.02.2017 tarihinde afet fonu kapsamında standart teminat ve bedeller ile Yardımlaşma Sandığı tarafından sigortalanmıştır.

Grup Eczane Poliçesi kapsamında eczanede bulunan emtialar bedelleri kadar deprem teminatına karşı sigortalanırken tüm kıymetler de  (emtia, demibaş, dekorasyon ve reçeteler); yangın, infilak, sel, su baskını, yer kayması, hava, kara, deniz taşıtlarıçarpması, grev , lokavt, terör, halk hareketleri, hırsızlık hasarlarından oluşan tüm risklere karşı 120.000 TL’ye kadar sigortalanmıştır

Avantajları:

  • Birlik olmanın gücünden gelen yüksek teminat grubu altında güvence sağlanması.
  • Üyelerimizin eczane poliçelerinin farklı şirket, farklı teminat ve prim risklerine karşın korunması.
  • Eczane ekonomileri açısından büyük önem taşıyan tüm teminatların Türk Eczacılar Birliği Yardımlaşma Sandığı tarafından yaptırılmış olması ve bedelinin ödenerek üyelerimizin kullanımına sunulması.
  • Eczane ekonomileri yüksek bir oranda katkı sağlaması.
  • Eczacılık meslek etiğini etkileyen sigorta sektöründeki farklı uygulamaların ortadan kalkması.
  • Hiç sigorta yaptırmayan üyelerin standart teminatta sigortalanabilmesi.
  • Eczanelerimizin terör, sel, yer kayması gibi riskler içeren bölgelerde bulunması halinde sigorta şirketlerinin sigorta kapsamına alınmaması ya da teminat verilmemesi durumlarına karşı bölge ve risk ayrımını yapmaksızın tüm üye eczanelerin sigortalanması.
Teklif Al