Biz Kimiz?

Türk Eczacıları Birliği üyeleri başta olmak üzere geleceğini güvence altına almak isteyen tüm birey, kurum ve kuruluşlara sigortanın her alanında en doğru ve kaliteli hizmeti sunmak üzere Türk Eczacıları Vakfı iştiraki olarak kurulduk.

Alanında uzman ekibimizle eczacılık mesleğine özel grup sigortalarının yanı sıra sağlıktan kasko ve trafik sigortasına; konut, işyeri, DASK sigortalarından sorumluluk sigortalarına kadar çok sayıda ürün ile sektörün lider sigorta ve emeklilik şirketleri ile çalışıyoruz. Türk Eczacıları Birliği ve 54 Eczacı Odası bağlı yaklaşık 35.000 eczacı, eczacı yakını ve çalışanları başta olmak üzere Türkiye genelinde Sigorta Brokerliği alanında öncü şirket olmak amacıyla yolumuza devam ediyoruz.

Vizyon ve Misyonumuz

  • Yardımlaşma Sandığı üyelerinin hak ve menfaatlerini ön planda tutan teminat ve primlerle risklerinin güvence altına alınması.
  • Yarımlaşma Sandığı’nın sunduğu hizmetler olan ölüm, hastalık, muhtaçlık ve afet yardımlarının geniş kapsamlı ve yüksek teminatlarda güvence altına alınması.
  • Üyelerin yardımlaşma Sandığı’nda bulunan birikimlerinin, Bireysel Emeklilik planlarında profesyonel fon yönetim şirketleri aracılığı ile yönetilerek sosyal güvenliği destekleyen ikinci emeklilik gelir sitemini sağlamak.
  • Yardımlaşma Sandığı üyeleri dışında da öncelikle üye yakınları, eczane çalışanları, eczacı odasıçalışanları, şirketlerimiz ve sağlık paydaşlarımız, tüm kurum-kuruluş ve bireylere sigortacılık branşlarında etkin ve güvenilir hizmet sunmak.

Türk Eczacıları Birliği Yardımlaşma Sandığı

Türk Eczacıları Birliği, halk sağlığının ve eczacılık mesleğinin gelişimi için gerekli çalışmaları, bilimsel, teknik ve stratejik atılımları planlayan ve hayata geçiren bir meslek örgütü olarak 2.2.1956 tarih ve 9223 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6643 sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanunu ile eczacılar arasında dayanışmayı güçlendirmek amacıyla kuruldu. O tarihte, 1961 Anayasası’nın 122.Maddesi ve 1982 Anayasası’nın 135.Maddesi ile kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu olarak tanımlanarak anayasal bir kurum hüviyetini aldı. Çeşitli illerde bulunan 54 Eczacı Odasıyla yaklaşık 30 bin eczacıya hizmet veren Türk Eczacıları Birliği, ilaç ve eczacılık alanındaki hizmetini 61 yıldır aynı inançla yürütüyor.

  • Eczacıların toplumun tüm kesimleri tarafından saygın, bilimsel, sürekli gelişen, vazgeçilmez bir meslek gurubunun üyeleri olarak nitelenmesini sağlamak.
  • Müşterek ihtiyaçları karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlerine uygun olarak gelişmesini sağlamak.
  • Meslek mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak.
  • Ölüm, hastalık, muhtaçlık, afet ve benzeri hallerde üyelerine yardımda bulunmak.
  • Düşük faizli kredi yardımı sağlamak.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Ad ve Soyad

Görev

Mehmet İbrahim Özkol Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Mercül Yönetim Kurulu Üyesi
Halil İbrahim Avşaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi

İçsel Bilgilere Erişim Yetkisi Olanlar

Ad ve Soyad

Görev

Mehmet İbrahim Özkol Yönetim Kurulu Başkanı
Cem Mercül Yönetim Kurulu Üyesi
Halil İbrahim Avşaroğlu Yönetim Kurulu Üyesi
Yeşim Tunç Genel Müdür
Güler Özer Karaçay

Aras Onur

Genel Müdür Yardımcısı

Genel Müdür Yardımcısı

MERSİS ve Vergi Kimlik Numarası

Mersis No: 0833050900000019

Vergi Kimlik No: 833 050 9000